top of page
המדריך לתסריטאים אמריקאיים

המדריך לתסריטאים אמריקאיים

25.00 ₪מחיר

איין ראנד 

שפה: אנגלית.
פורסם במקור על ידי ברית אנשי הקולנוע לשימור הערכים האמריקאיים / 12 עמודים

 

העתק פקסימיליה של הפרסום המקורי שנכתב עבור הארגון שהוקם בשנת 1944 על ידי איין ראנד בשנת 1947.

bottom of page