top of page
ושלא יעבדו עליכם

ושלא יעבדו עליכם

60.00 ₪מחיר

נחמיה שטרסלר

כנרת זמורה ביתן, 2014 / 336 עמודים

 

1. משביתים לכם את נמל התﬠופה? זה דווקא סימן טוב.

2. מבטיחים לכם פיצויים ﬠל נזקי הסופה? לא תראו אגורה.

3. אומרים לכם שהסכמים צריך לכבד? אז זהו, שלא.

4. מספרים לכם שהחרדים הם עניים מרודים? תחשבו שנית.

5. אתם חושבים ש"מפרנס" הוא זה שﬠובד במשרה מלאה? ממש לא.

6. נתניהו היה יכול לחסל את המנהרות שנה לפני "צוק איתן"? לא. הוא לא היה יכול.

 

זו המציאות ההפוכה של ישראל. כל מה שאתם רואים אינו אלא מסכה, שמאחוריה מסתתרת המציאות האמיתית שמוצגת בספר בעזרת 48 "חוקי שטרסלר".

אלה חוקים שמספרים על מדינת "ישראבלוף" שבה רבים כל כך עובדים עלינו: פוליטיקאים, בעלי הון, ועדים גדולים, יצרנים, סוחרים, חקלאים, פקידים, ירוקים, חברתיים, כלכלנים - וגם התקשורת.

 

"חוקי שטרסלר" הם הדרך המהירה לתפוס איך באמת פוﬠל הﬠולם ההפוך הזה של ישראל.

 

ושלא יﬠבדו ﬠליכם הוא ספר ﬠל טבﬠ האדם המיוﬠד לכל אחד. לא נדרש שום ידﬠ כלכלי. הוא גדוש בסיפורים, בתובנות ובהרבה הומור.

אחרי הכל באנו ליהנות!

ושלא יעבדו עליכם!

bottom of page