top of page
זכויות אדם + מהותה של ממשלה

זכויות אדם + מהותה של ממשלה

15.00 ₪מחיר

בחוברת זאת מכונסים שני מאמרים מכוננים של איין ראנד, שבהם היא מניחה את התשתית להגנה מוסרית על עיקרון זכויות האדם ולמודל ממשל שתפקידו הוא הגנה על זכויות הפרט.

 

שני המאמרים מופיעים כנספח בספר קפיטליזם: האידאל.

הם פורסמו לראשונה בשנת 1963 במגזין "The Objectivist Newsletter", ובשנת 1964 בספר  The Virtue of Selfishness.

bottom of page