top of page
ללמוד מהחיים

ללמוד מהחיים

150.00 ₪מחיר

יוסף דוריאל

דוקוסטורי, 2010 / 366 עמודים, כריכה קשה

 

יוסף דוריאל, מלוחמי מלחמת העצמאות, שלחם ביבשה ובאוויר, וממובילי הנדסת התעשייה והניהול בישראל, שלקח חלק חשוב בניהול פרויקטים לאומיים בתחומי הביטחון, התחבורה והמנהל הציב