top of page
ללמוד מהחיים

ללמוד מהחיים

150.00 ₪מחיר

יוסף דוריאל

דוקוסטורי, 2010 / 366 עמודים, כריכה קשה

 

יוסף דוריאל, מלוחמי מלחמת העצמאות, שלחם ביבשה ובאוויר, וממובילי הנדסת התעשייה והניהול בישראל, שלקח חלק חשוב בניהול פרויקטים לאומיים בתחומי הביטחון, התחבורה והמנהל הציבורי, וייעץ לראשי המדינה, מספר את סיפור חייו השזור בתולדות הציונות וישראל, מימי מלחמת העולם הראשונה ועד ימינו.

בשפה קולחת, בהירה ותמציתית, מתאר דוריאל פרקים מרתקים בהיסטוריה האישית והלאומית –בהם, קרבות במלחמת העצמאות, פרשת אלטלנה, ייצור ה"עוזי", פיתוח התחבורה הציבורית, פיתוח אל על והתעשייה האווירית. אירועים אלה ורבים אחרים, נבחנים בספר מנקודת מבטו הייחודית של הכותב – הן כשותף פעיל בהם, והן כבעל ראייה מדינית, אסטרטגית והיסטורית רחבה.

בנוסף מובאים בספר קטעי מאמרים ותזכירים שכתב המחבר שהוגשו לקברניטי המדינה, בהם: אזהרה מנומקת, שנמסרה לראש הממשלה יצחק רבין, ממתן אמון ביאסר ערפעת, אזהרה מפני פתיחת מלחמה בלבנון וברצועת עזה, הצעה לשחרור גלעד שליט ללא כניעה לתכתיבי החמאס, והתראות על פיגור תורת הלחימה של ישראל בהתמודדות מערכתית מול מתקפות הסתה נגדה.

את התובנות שמעלה דוריאל ביחס לכל אלה, וביחס לפרשות רבות אחרות, ואת הלקחים שצבר בניסיון חייו העשיר, הוא מבקש להנחיל לדורות הבאים, כדי להביא לקבלת החלטות טובות יותר בעתיד, במישור האישי, החברתי והלאומי, מאלו שקבעו את גורלות הדור שלו.

 

bottom of page