top of page
תפוס את מקומך

תפוס את מקומך

50.00 ₪מחיר

זאב גולן

הולצר ספרים, 2012 / 108 עמודים

 

החברה המערבית בכלל והחברה בישראל בפרט מעודדות אותנו להתפשר בעניינים ערכיים; לשרת את הזולת ולא את ה'אני'; להקדיש יותר מחצי מעבודתנו לתשלום מסים; ולחוש אשמה אישית על כל מקרה של סבל, וצורך לכפר על כל הצלחה, וכן לשאוף לשוויון ולהגביל כל עושר והישג היוצא מן הכלל", כותב זאב גולן בספרו החדש תפוס את מקומך.

זאב גולן לוחם במשך 20 שנים למען החרות במדינת ישראל. המחקרים הכלכליים שפרסם כמנכ"ל מכוני מחקר בירושלים הביאו להגברת התחרות בענפים רבים והגבירו את החופש של האזרח לסחור ולצרוך. תפוס את מקומך מבוסס על הרצאותיו לסטודנטים, ובו פורש גולן את משנתו הפילוסופית, החברתית והכלכלית.

הספר מיועד לאדם המנסה לפתח את עצמו למרות הלחצים החברתיים לוותר לטובת הזולת או הכלל, והמנסה לגבש עמדה ביחס לשאלת ההתחייבות החברתית של כל פרט, או לחזק את עמדתו. תפוס את מקומך שואב השראה מספרי איין ראנד, המנותחים בחלקים ב' וג', כמו גם מכתבי ניטשה והיוונים, המופיעים בעיקר בחלק א'. בספר זרועים גילויים רבים ומזעזעים על אודות תפקודו של המשק הישראלי.

חשוב ביותר הוא הנספח, תרגום ראשון לעברית למסה של הוגה הדעות האנגלי הרברט ספנסר, "העבדות הממשמשת ובאה". גולן מסביר את הכללת המסה בספר בכך שמסה זו מציבה תמרורים ושלטי אזהרה בפני כל אזרח או פוליטיקאי שעוסק בגיבוש מדיניות.

ספר חיוני לכל המשתתפים במחאות ציבוריות, ולכל העומדים בצד וצופים בהן.

bottom of page