top of page
תמול וכישלון

תמול וכישלון

80.00 ₪מחיר

דניאל דורון

ידיעות ספרים / 504 עמודים

 

ספר שמתאר את היקף ואת חומרת הבעיות האזרחיות – הכלכליות והחברתיות - המאיימות על ישראל נוסף על אתגרי הביטחון. הספר מתבסס על ההנחה שלפיה כדי להבין את בעיותינו החמורות כיום יש לחזור אל ראשית ההיסטוריה של התנועה הציונית ותחילת פועלה בארץ בראשית המאה שעברה, אז עוצבו השקפת העולם, המבנים המוסדיים, דרכי ההתנהלות וההסדרים הכלכליים שהעמיקו את העוני והשחיתו את המערכות הפוליטיות, החברתיות והכלכליות. כל אלה, בגלגוליהם השונים, ממשיכים לפעול עד היום וממשיכים לגבות מחיר כבד מהכלכלה ומהחברה בישראל.

"דניאל מכובדי, הזדמן לי להתוודע לפעילותך כפובליציסט וכיזם של רפורמות כלכליות, כמו גם לעבודתך רבת ההישגים ועטורת השבחים... ניכר כי טובתה של מדינת ישראל, כלכלתה ושגשוגה נמצאים בראש מעייניך. היה ברוך".
ראובן ריבלין, נשיא המדינה לשעבר

 

 

"החומרים שלכם מרתקים, ממוקדים ומנתחים כראוי את האירועים... אכן, כלכלה חופשית ודמוקרטיה אמיתית צועדות יד ביד, והן גם יובילו לשלום אמת". 
שמעון פרס, נשיא המדינה לשעבר

"דניאל היקר, השבוע התבצעה רפורמה היסטורית בשוק ההון שתניע את כלכלת ישראל אל המאה ה־ 21. אני מבקש להודות לך ולמרכז שלך על עזרתכם רבת הערך שסייעה להעברת רפורמה זו ואחרות. פעילותו המתמדת של המרכז לעצב רפורמות קונקרטיות ופרקטיות ומאמציו לעורר תמיכה ציבורית ברפורמות, מילאו תפקיד מרכזי בביצוען. תפקידכם מרשים במיוחד לנוכח העובדה שרוב הזמן עמדתם בודדים בתמיכתכם האקטיבית ברפורמות אל מול התנגדות נרחבת. בהרצאותי לפני אלפי הסטודנטים שלכם ברחבי הארץ שמחתי לגלות שהמנהיגים העתידיים של מדינת ישראל הושפעו מאוד ממאמציכם".
בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר

 

"ספר מחכים ומרתק, אך בה בעת גם מקומם, ומשום כך גם מעורר מחשבה. אינך חייב להסכים לתיאוריו, לטיעוניו ולניתוחיו של דניאל דורון כדי ליהנות וללמוד מיצירה זו, העשירה במידע ובדעת. ללא ספק מדובר בספר מאתגר, שהן המסכימים והן המתנגדים להגותו ימצאו בו עניין רב". 
אברהם דיסקין

 

"ספרך הוא הישג מרשים מאוד. למדתי הרבה מאוד מהקריאה".
רות גביזון

bottom of page