top of page
ד"ר משה קרוי - שלוש הרצאות

ד"ר משה קרוי - שלוש הרצאות

50.00 ₪מחיר

ד"ר משה קרוי - שלוש הרצאות על הפילוסופיה של איין ראנד

ד"ר משה קרוי היה כנראה המרצה הצעיר ביותר שהתמנה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב לאחר מסלול הצטיינות בלימודיו.
פרשנותו של קרוי להגותה של איין ראנד עוררה עניין עצום בשנות ה-70 של המאה הקודמת והרצאותיו מילאו את אולמות ההרצאות של האוניברסיטה.
לפניכם שלוש הקלטות חובבים שבוצעו בסדרה שהועברה מחוץ לאוניברסיטה באולם שנשכר במיוחד על מנת להכיל את הקהל הרב.
ההרצאות הן:
התפתחותה הפילוסופית של איין ראנד על פי ספריה (91 דק')
מהות האושר האנושי (95 דק')
האפיטסמולוגיה האובייקטיביסטית (94 דק')

בנוסף צורפו למתענינים בדמותו של קרוי גם מראי מקומות למאמרים וראיונות. 
איכות ההקלטות נמוכה אך ניתנת להאזנה. (דוגמא של כמה דקות מצורפת בוידאו).

שימו לב - הקישור לסדרת ההרצאות במערכת סקולר ישלח במסגרת יום העבודה, לאחר קבלת התשלום, במייל אליכם. 

bottom of page