top of page
המדריך החדש לאמריקניזם

המדריך החדש לאמריקניזם

60.00 ₪מחיר

ג'ונתן הוניג (עורך)

אנכי, 2019 / 261 עמודים

תרגום: יונתן בר

"המחלוקת העיקרית בעולם כיום היא בין שני עקרונות: אינדיבידואליזם וקולקטיביזם", טענה איין ראנד בפתח סדרת מאמרים שפרסמה בשנת 1946, בשם "המדריך לאמריקניזם". במאמרים אלה הצביעה ראנד על העקרונות הפילוסופיים שעומדים ביסוד כינונה של ארצות הברית, שהיא לדבריה "המדינה המוסרית היחידה בהיסטוריה", כמו גם על העקרונות שמהווים איום על קיומה.

 

שבעים ושתיים שנים לאחר פרסום "המדריך" של ראנד, בוחנים ממשיכי דרכה את הסוגיות שהעלתה, מפתחים ומרחיבים את הגותה הפוליטית, ועוסקים בשאלות עכשוויות נוספות בתחומי הפילוסופיה, הכלכלה, הפוליטיקה והמוסר. מאמרים עדכניים אלה מכונסים יחד עם מאמריה של ראנד ב"מדריך החדש לאמריקניזם".

 

בנוסף, כולל הספר דיונים שנערכו עם ראנד על אתיקה ופוליטיקה, וקטעים מתוך ספרו של לאונרד פיקוף, "היפותזת ה-DIM: מדוע כבים אורות המערב".

bottom of page