top of page
מבוא לפילוסופיה של איין ראנד - קורס דיגיטלי

מבוא לפילוסופיה של איין ראנד - קורס דיגיטלי

150.00 ₪מחיר

אובייקטיביזם: הפילוסופיה של איין ראנד

רכישת גישה דיגיטלית לסדרת הרצאות המבוא שהתקיימה בחודש מאי-יוני 2022. הגישה כוללת הקלטות וידאו, הפניות להרחבה וחומרים כתובים שטרם פורסמו בציבור.
 

ספריה של איין ראנד נמכרו בלמעלה מ-30 מיליון עותקים בשפה האנגלית, תורגמו ל-26 שפות, והשפיעו על חייהם של אנשים רבים. ביסוד ההשפעה של ראנד עומדת תפיסת עולמה הייחודית – הפילוסופיה שיצרה, שאותה כינתה אובייקטיביזם, ושאותה מבטאת יצירתה הספרותית. פילוסופיה הרואה באדם ייצור גיבורי אשר אושרו הוא התכלית המוסרית של חייו והישגו היצרני היא פעילותו הנעלה, ובשכלו את אמת המידה המוחלטת שלו.

 

סדרה זאת מציגה את עיקרי הפילוסופיה של איין ראנד – פילוסופיה חדשנית, פורצת דרך, ובמידה רבה מהפכנית, שאינה מובנת דייה. (ראו תכנית מפגשים בתחתית הדף).
 

בהרצאות מועברת סקירה על מהותה וחשיבותה של הפילוסופיה בכלל והפילוסופיה האובייקטיביסטית בפרט, והיא פותחת צוהר להכרות עם רעיונות העומדים ביסוד האובייקטיביזם ואת משמעותם של מושגים מרכזיים שבו, תוך התייחסות להקשר התרבותי והפוליטי העכשווי.

תכני השיעורים
שיעור 1 - היכרות עם איין ראנד  - אודות חייה ויצירתה הספרותית, התפתחותה הפילוסופית והשפעתה התרבותית.


שיעור 2 - פילוסופיה, למי היא נחוצה? הרחבה אודות התפתחותה הרעיונית של איין ראנד. מטפיסיקה ואפיסטמולוגיה, זהות וסיבתיות, 3 מסורות של יחסי תודעה ומציאות.


שיעור 3 - האדם הוא תכלית לעצמו - מה היא אתיקה? גישות רווחות. האתיקה האובייקטיביטית.


שיעור 4 - חירות או מוות פוליטיקה - זכויות אדם, ממשל וקפיטליזם.


שיעור 5 - אדם סביבה ומשאבים - המהפכה האנטי-תעשייתית והמאבק האנטי קפיטליסטי.

 

שיעור 6 - האמנות על פי איין ראנד וסיכום ההישג הפילוסופי של איין ראנד.

כל שיעור כולל הרצאת וידאו וחומרי עזר ובהם מאמרים יחודיים ופרקי ספר שתורגמו לעברית וטרם ראו אור. 

נא לסמן "איסוף עצמי" ברכישה - הקישור וססמאות הגישה מועברים במייל.

 

bottom of page