top of page

"המבחן היסודי שלי לכל סיפור הוא:

האם הייתי רוצה לפגוש את הדמויות

הללו ולחזות באירועים הללו במציאות?

האם ההתנסות באירועים הללו היא

בעלת ערך כשלעצמה?"

איין ראנד

Anchor 1

מבצעים

כל ספרי איין ראנד בעברית בהנחה! בונוס מיוחד בכל רכישה: חוברת מאמרי איין ראנד 

המנון.jpg
קפיטליזם האידיאל.jpg
מרד הנפילים.jpg
כמעיין המתגבר.jpg
bottom of page